Kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI:

 

Eksport Produkcja Import „Narzędziownia BIS”
Spółka z o.o.

ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 ŁÓDŹ

 

telefony:
+48 42 257 40 80
fax:
+48 42 252 96 96
e-mail:
 
 
WWW:
NIP / NIP-UE:
728-24-44-845 / PL7282444845
REGON:
473056250
KRS:
Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000118988
Kapitał zakładowy:
300.000,00 PLN – wpłacony w całości
Konto bankowe:

PKO BP SA VI O/Łódź

65 1020 3408 0000 4802 0205 9681