Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Komórka laboratorium pomiarowego funkcjonuje w naszych strukturach od 1997 roku. Odpowiednio przygotowane pomieszczenie, wyposażone w niezbędny sprzęt laboratoryjny obsługiwany przez specjalistów z zakresu wzorcowania mechanicznych i elektrycznych przyrządów pomiarowych pozwalają nam na prowadzenie kontroli nw. urządzeń:

 

LABORATORIUM - więcej

 

Mechaniczne
przerządy pomiarowe

Elektryczne
przyrządy pomiarowe

Czasomierze (stopery, przekaźniki czasowe)

Amperomierze

Czujniki zębate zegarowe

Boczniki prądowe

Głębokościomierze i średnicówki mikrometryczne

Mierniki grubości powłok

Głębokościomierze suwmiarkowe

Mierniki izolacji /induktory/ (IMI, Megger wskazówk., mierniki cyfrowe, MIC-1)

Kątomierze uniwersalne lub optyczne

Mostki

Kątowniki 90° stalowe

Multimetry

Mikromierze

Oporniki wzorcowe

Mikromierze czujnikowe

Oporniki dekadowe

Płytki wzorcowe

Próbniki napięciowe AP-5

Przymiary zwijane

Termometry oporowe

Przymiary sztywne i półsztywne

Watomierze

Sprawdziany (do otworów i wałków, do gwintów wewnętrznych /trzpieniowe/, do gwintów zewnętrznych /pierścieniowe/)

Woltomierze wskazówkowe

Suwmiarki

Woltomierze cyfrowe

Szczelinomierze

 

Średnicówki z czujnikiem zegarowym

 

Transametry

 

Wysokościomierze suwmiarkowe

 

Wzorce do noży do gwintów

 

Wzorce zarysu gwintów i łuków

 

Klucze dynamometryczne

 

 

Klientom oferujemy nie tylko naprawę i regulację, ale również czyszczenie wyżej wymienionych przyrządów. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych wykonujemy w oparciu o normę nr……………… oraz instrukcje EPI "Narzędziownia BIS" Sp. z o.o.. Podczas wzorcowania bierzemy pod uwagę także indywidualne instrukcje Klienta lub wymagania producenta. Ponadto zajmujemy się również sprzedażą i kompleksowym doradztwem w zakresie zakupu nowych przyrządów.

 

Zależy nam na profesjonalnej obsłudze naszych Klientów, dlatego oferujemy:

 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych i kontrolnych w każdym niezbędnym zakresie,
 • określenie i monitorowanie pomiarów jakie należy wykonać,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń oraz zarządzenie procesem kalibracji z dostępem dla służb kontroli jakości,
 • zapewnienie dostępności dokumentów, w których określono wykonanie usługi (certyfikaty kalibracji),
 • stosowanie właściwego wyposażenia / urządzeń do kontroli i badań,
 • określenie i zapewnienie wyposażenia do monitorowania przeprowadzanych kontroli (hardware + software), traktując to w dalszej części jako towar handlowy,
 • sprowadzenie okresowych kalibracji urządzeń zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy tym dbanie o terminowość wykonywanych wzorcowań i sprawdzeń,
 • serwis urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
 • kalibrację urządzeń In situ w Państwa Zakładzie jeżeli zajdzie taka konieczność,
 • realizację pilnych zamówień w ciągu 24h (dotyczy określonej, wąskiej grupy urządzeń),
 • etykietowanie urządzeń, w postaci nadania im numeru identyfikacyjnego oraz określenia daty następnej kalibracji,
 • ustalenie sposobu postępowania w razie stwierdzenia niezgodności.