Łódź ul. Aleksandrowska 67/93

Siedziba Spółki

Eksport Produkcja Import „Narzędziownia BIS” Spółka z o.o.

 

ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 ŁÓDŹ

 

telefony:

+48 42 257 40 80

fax:

+48 42 252 96 96

e-mail:

epi@epibis.com.pl

 

 

WWW:

www.epibis.com.pl

NIP / NIP-UE:

728-24-44-845 / PL7282444845

REGON:

473056250

KRS:

Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000118988

Kapitał zakładowy:

300.000,00 PLN – wpłacony w całości

Konto bankowe:

PKO BP SA VI O/Łódź, 65 1020 3408 0000 4802 0205 9681